Zakres usług


USŁUGI PRZEGLĄDU INSTALACJI KOMINOWEJ:
 • Kontrole, odbiory przewodów kominowych
 • Wydawanie opinii, oraz ekspertyz dotyczących stanu technicznego kominów
 • Pomiary wydajności wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej, krotności wymian powietrza
 • Wideo inspekcje kominowe – kontrola przewodu kominowego za pomocą kamery inspekcyjnej

 

USŁUGI KONSERWACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ:

 • Czyszczenie wentylacji mechanicznej przemysłowej oraz domowej z rekuperacji metoda na sucho wraz z dezynfekcją
 • Kontrola stanu filtrów
 • Badanie poprawności działania systemu
 • Kontrolę stanu technicznego centrali wentylacyjnej

 

USŁUGI GAZOWE:

 • Okresowej badanie wewnetrznej instalacji gazowej

 

USŁUGI PPOŻ:

 • Badanie, konserwacja,  "legalizacja" gaśnic (1 x do roku) i podręcznego sprzętu gaśniczego
 • Badanie okresowe hydrantów
 • Montaż czujników tlenku węgla, gazu, dymu wraz z roczną kontrolą poprawności działania
 • Wykonanie audytów ppoz dla obiektu budowlanego

 

USŁUGI WYSOKOŚCIOWE:

 • alpinistyczne prace przemyslowe przy użyciu technik linowych
 • pomiary ultradźwiękowe grubości blach konstrukcji stalowych przy użyciu technik linowych
 • szkolenia z technik linowych dla pracowników
 • szkolenia , kursy wspinaczki skałkowej