Zakres usług


USŁUGI KOMINIARSKIE:
 • Kontrole przewodów kominowych
 • Mechaniczne oczyszczanie przewodów kominowych dymowych z nagarów i smoły.
 • Odbiory przewodów kominowych
 • Wydawanie opinii, oraz ekspertyz dotyczących stanu technicznego kominów
 • Czyszczenia przewodów kominowych
 • Inwentaryzacje przewodów kominowych
 • Doradztwo techniczne w dziedzinie instalacji kominowej
 • Pomiary wydajności wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej
 • Badanie sprawności wentylacji oraz krotności wymian powietrza
 • Wideo inspekcje kominowe – kontrola przewodu kominowego za pomocą kamery

 

USŁUGI KONSERWACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ:

 • Czyszczenie wentylacji mechanicznej przemysłowej oraz domowej z rekuperacji metoda na sucho wraz z dezynfekcją
 • Kontrola stanu filtrów
 • Badanie poprawności działania systemu
 • Kontrolę stanu technicznego centrali wentylacyjnej

 

USŁUGI GAZOWE:

 • Okresowej badanie wewnetrznej instalacji gazowej

 

USŁUGI PPOŻ:

 • Badanie, konserwacja,  "legalizacja" gaśnic (1 x do roku) i podręcznego sprzętu gaśniczego
 • Badanie okresowe hydrantów
 • Montaż czujników tlenku węgla, gazu, dymu wraz z roczną kontrolą poprawności działania
 • Wykonanie audytów ppoz dla obiektu budowlaneg

 

USŁUGI SPEJCLAISTYCZNE:

 • Prace wysokościowe przy użyciu alpnistycznych technik linowych.